Algemene Voorwaarden

Door Bar Woodz

Door Bar Woodz

Gezellige horecalocatie in het hartje van Stekene.

Algemene Voorwaarden bij een bezoek aan Bar Woodz

Laatst bijgewerkt op 12/12/2023

  1. Toegang en Toelating
    a. Bar Woodz behoudt zich het recht voor om de toegang tot de locatie te weigeren aan personen onder invloed van alcohol, agressief gedrag vertonende personen, of die de huisregels overtreden.
    b. Personen onder de wettelijke drinkleeftijd worden niet toegelaten tot de bar zonder begeleiding.

  2. Reserveringen
    a. Reserveringen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en dienen vooraf te worden gemaakt via de daarvoor bestemde kanalen.
    b. Bar Woodz behoudt zich het recht voor om reserveringen te annuleren of te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden.

  3. Huisregels
    a. Klanten dienen de huisregels van Bar Woodz na te leven, inclusief maar niet beperkt tot redelijke gedragingen, respect voor medewerkers en andere klanten, en het naleven van de lokale wetten en voorschriften met betrekking tot alcoholgebruik.
    b. Roken is alleen toegestaan op aangewezen plekken volgens de geldende wetgeving.

  4. Betalingen
    a. Betalingen dienen te worden voldaan volgens de geldende prijzen zoals vermeld op het moment van aanschaf.
    b. Bar Woodz behoudt zich het recht voor om betaalmethoden te beperken en aanvullende identificatie te vragen bij creditcardbetalingen.

  5. Verantwoord Alcoholgebruik
    a. Bar Woodz ondersteunt verantwoord alcoholgebruik en behoudt zich het recht voor om klanten de toegang tot alcohol te ontzeggen indien nodig.
    b. Drankjes worden niet geserveerd aan personen onder de wettelijke drinkleeftijd.

  6. Aansprakelijkheid
    a. Bar Woodz is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen van klanten.
    b. Klanten zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan eigendommen van Bar Woodz als gevolg van wangedrag.

  7. Privacy
    a. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de geldende privacywetgeving.
    b. Bar Woodz kan persoonlijke gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden met toestemming van de klant.

  8. Wijzigingen in de Voorwaarden
    a. Bar Woodz behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.
    b. Klanten worden op de hoogte gebracht van belangrijke wijzigingen in de voorwaarden.

  9. Geschillen
    a. Geschillen worden in eerste instantie in goed overleg tussen partijen opgelost.
    b. Indien het geschil niet in der minne kan worden geschikt, zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank volgens de geldende wetgeving.

Door het betreden van Bar Woodz, het gebruik maken van onze diensten of het plaatsen van een bestelling, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Voor vragen of opmerkingen over deze voorwaarden, neem contact op met Bar Woodz.

De volgende algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Bar Woodz, gelegen op https://www.bar-woodz.be.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op onze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. We streven naar nauwkeurigheid, maar we kunnen niet garanderen dat de informatie volledig, actueel of foutloos is. Bar Woodz is niet verantwoordelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de website of de informatie die erop staat.

Veranderingen en Updates
Bar Woodz behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We streven ernaar om de site actueel te houden, maar we garanderen niet dat alle informatie te allen tijde up-to-date is.

Externe Links
Onze website kan links bevatten naar externe websites waarover we geen controle hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van externe sites waarnaar we verwijzen. Het bezoeken van dergelijke sites is voor eigen risico en valt buiten onze verantwoordelijkheid.

Intellectueel Eigendom
Alle inhoud op onze website, tenzij anders vermeld, is ons eigendom en beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze materialen anders dan voor persoonlijk gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bar Woodz.

Overige Bepalingen
Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Bar Woodz met betrekking tot het gebruik van de website. Het niet afdwingen van een bepaling in deze voorwaarden betekent niet dat deze bepaling wordt afgezien.

Door het gebruik van onze website stem je in met deze algemene voorwaarden. Als je het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden, raden we je aan de website niet te gebruiken.